Tekstiilitutkijan kirjallisuutta 1

10.3.2013

Ruotsin Riksarkiv- julkaisemia artkkeleita historiasta ja arkeologiasta:

http://fornvannen.se/en/fornvannen_eng.html

Tekstiilitutkijan yksi tärkeimpiä lähteitä Archaeological Textiles Newsletter (ATN) 
on muuttanut nimensä Archaeological Textiles Reviewiksi (ATR). Jatkossa se ilmestyy 
vain kerran vuodessa.

Sen vanhoja numeroita voi ladata täältä: 
http://atnfriends.com/index.htm